AVÍS LEGAL

1.- DADES IDENTIFICATIVES: En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular de www.fornhuguet.cat és FORN HUGUET, amb domicili a C/ Alcalde Joan Bertrán, 5 baixos, 43202-Reus (Tarragona), correu electrònic de contacte delafuente.ramon@gmail.com de la pàgina web.

2.- USUARIS: L’accés i/o ús d’aquesta web, atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des de l’esmentat accés/ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

3.- ÚS DE LA WEB:  www.fornhuguet.cat proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet, pertanyents al titular o al seus col·laboradors o a aquells als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de la web. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el titular pogués oferir-li a través de la seva web, i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, es compromet: a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i ordre públic; a no difondre continguts o publicitat de caràcter racista, xenòfob o pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; a no provocar danys en els sistemes físics i lògics del titular, del seus proveïdors o de terceres persones, introduir a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; a no intentar accedir i, en el seu cas, no utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular el seus missatges.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL: Els continguts de la web, qualsevol que sigui el seu format, llenguatge de programació i forma de representació, així com el domini  www.fornhuguet.cat son propietat del titular, o bé aquest ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual i, en el seu cas, industrial, així com la normativa reguladora dels noms de domini. Es permet l’ús d’enllaços per a redirigir directament als continguts de la web en els casos permesos en els articles 31 a 34 de la Llei de Propietat Intel·lectual (Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril).

5.- PROTECCIÓ DE DADES: A efectes del compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), se li informa que les dades facilitades per vostè, incloent l’adreça IP de l’ordinador des del qual accedeix, seran incloses en un fitxer propietat de l’empresa FORN HUGUET, amb domicili a C/ Alcalde Joan Bertrán, 5 baixos, 43202-Reus (Tarragona); i utilitzades únicament per a la gestió dels comentaris i el seguiment de les estadístiques d’accés. Mitjançant l’enviament de la informació anterior presta vostè consentiment al tractament descrit, així com a la publicació en aquest lloc web de les dades requerides en el formulari. El titular comunica als usuaris que utilitza “cookies”. Les “cookies” són petits arxius de dades que la nostra pàgina web emmagatzema al disc dur de l’ordinador de l’usuari, de manera que, quan un usuari registrat accedeix a la nostra pàgina web, el puguem reconèixer i oferir-li una informació més personalitzada. En cap cas s’utilitza aquest sistema amb la finalitat de recollir dades de cap tipus. No obstant, l’usuari podrà impedir la generació de “cookies” mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

Les seves dades seran tractades de forma confidencial, aplicant les mesures tècniques o organitzatives establertes en la legislació vigent per evitar el seu accés, manipulació o eliminació indegudes, sense que, excepte consentiment exprés per la seva banda, puguin ser cedits a altres entitats o terceres persones fora dels casos legalment permesos. L’usuari té dret a accedir als fitxers per a consultar les seves dades, rectificar-les o cancel·lar-les, així com a oposar-se a tot tractament respecte dels mateixos, amb les excepcions i límits que estableix la legislació aplicable. En cas que desitgi exercir aquests drets, dirigeixi al titular una sol·licitud signada a l’adreça indicada acompanyant fotocòpia del seu DNI o document equivalent.

6.- EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT: El titular no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d’aquest lloc web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per errors deguts al servidor que allotja els continguts o d’altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualsevol altre motiu que derivi de causes que escapin al seu control, i per tant, se l’eximeix de qualsevol responsabilitat directa o indirecta pels mateixos. El titular no es fa responsable dels errors o danys que puguin causar al sistema informàtic de l’usuari o als fitxers emmagatzemats, que siguin causats o derivin de la capacitat o qualitat de la seva connexió o accés a internet, per un mal funcionament del seu navegador, o per l’ús d’aplicacions informàtiques de versions no actualitzades o perquè no s’obtingui la corresponent llicència d’usuari. El titular tampoc serà responsable pels continguts dels enllaços aliens a la pròpia web, ni garantirà la disponibilitat tècnica d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet.

7.- MODIFICACIONS I ACTUALITZACIONS: El titular es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquesta, així com de les presents Condicions d’Ús.

8.- LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLES: Les qüestions relacionades amb l’ús d’aquesta web o els seus continguts es regiran i seran interpretades conforme a les Condicions d’Ús i a la normativa espanyola i europea vigent en cada moment (Reglament UE 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Reus.